ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
grafika
Kampania #OddychajWarszawo

Zmiany dotyczące sposobu ogrzewania i wymiany kotłów węglowych

W związku kampanią #OddychajWarszawo zostały zdiagnozowane obszary najbardziej narażone na występowanie niskiej emisji. W dzielnicy Mokotów do takich obszarów zaliczono Siekierki i Augustówkę. W ramach kampanii przewidziano zorganizowanie spotkań z mieszkańcami z ww. obszarów w celu dotarcia z informacjami o możliwości podłączenia do sieci gazowej i uzyskania dopłat do inwestycji ekologicznych zmierzających do ograniczania niskiej emisji w szczególności w zakresie zmiany sposobu ogrzewania.

W styczniu br. na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Gościniec 53 odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Siekierek, w ramach kampanii #OddychajWarszawo, dotyczące zmiany sposobu ogrzewania, wymiany kotłów węglowych np. na ogrzewanie gazowe i możliwości uzyskania dofinansowania.

W trakcie spotkania były przedstawiono dwie prezentacje (przedstawicieli organizacji pozarządowej Warszawa bez Smogu i Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy) oraz jedno wystąpienie przedstawicielki Polskiej Spółki Gazownictwa. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, na spotkanie przybyła liczna grupa mieszkańców Siekierek a także kilka osób z Augustówki, dla których podobne spotkanie było organizowane już w czerwcu ubiegłego roku.

W pierwszej kolejności, celem wprowadzenia w zagadnienia zanieczyszczenia powietrza, wystąpili przedstawiciele organizacji pozarządowej Warszawa bez Smogu Monika Daniluk i Piotr Siergiej. Już w trakcie pierwszej prezentacji uczestnicy żywo reagowali i okazało się, że właściwie nie ma potrzeby przekonywać nikogo o zasadności i konieczności podjęcia działań w celu zmiany sposobu ogrzewania
z pieców węglowych na bardziej ekologiczne rozwiązania np. na ogrzewanie gazowe. Mieszkańcy zgłaszali bardzo konkretne problemy utrudniające szybką realizację zamierzeń. Jako podstawowy problem wskazano brak możliwości legalizacji samowoli budowlanych mimo podejmowanych w tym zakresie starań przez mieszkańców. Ograniczeniem w szybkim podjęciu działań okazywały się także niewyjaśnione sprawy własnościowe i spadkowe.

Zagadnienia związane z procedurą przyłączania do sieci gazowej szczegółowo wyjaśniała przedstawicielka Polskiej Spółki Gazownictwa.

Najważniejszym punktem spotkania była prezentacja przedstawiona przez Ewę Chochlewicz z Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy dotycząca zasad dofinansowania wymiany kotłów i innych przedsięwzięć proekologicznych, szczegółowe wyjaśnienia i odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Do najważniejszych informacji, jakie zostały przekazane w trakcie spotkania należy zaliczyć listę dokumentów jakie należy zgromadzić, kolejność podejmowania poszczególnych działań oraz nieprzekraczalne terminy warunkujące uzyskanie dofinansowania.

Przedstawiciele NGO Warszawa bez Smogu podsumowując głosy uczestników wskazali na słuszne postulaty m.in. o konieczności wprowadzenia zakazu sprzedaży węgli słabej jakości (a nie tylko spalania ich w kotłach) oraz wprowadzenia zakazu mieszania węgli różnej jakości. Niektórzy mieszkańcy  wskazywali na trudności w zakresie weryfikacji przez kupujących czy kupowany/dostarczany węgiel jest odpowiedniej jakości (brak certyfikatów). Postulowano także wprowadzenie 100% dofinasowania zmiany sposobu ogrzewania dla potrzebujących.

W związku z faktem, że w myśl uchwały antysmogowej na usunięcie „kopciuchów” jest max. 5 lat przedstawiciele NGO stwierdzili, że obecne tempo podejmowania działań jest niewystarczające i należy się obawiać braku możliwości wypełnienia przepisów uchwały w wyznaczonym czasie. Prowadząca spotkanie Teresa Rosłoń zaprosiła wszystkich do kontaktu z przedstawicielami urzędu w indywidualnych sprawach.

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
kontakt