ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
grafika
Wybory samorządowe 2014
Opublikowano: 08.10.2014

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Uchwała nr 65/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 18 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 30 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 października 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Rady m.st. Warszawy, rad dzielnic m.st. Warszawy, Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Informacja na budynek

Informacja dla wyborców poruszających się na wózkach inwalidzkich

Transport dla osób starszych do punktów wyborczych


Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu

Protokół z wyborów do Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Okręg wyborczy nr 1

Okręg wyborczy nr 2

Okręg wyborczy nr 3

Okręg wyborczy nr 4

Okręg wyborczy nr 5

 

Obwieszczenie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:

Okręg wyborczy nr 1

Okręg wyborczy nr 2

Okręg wyborczy nr 3

Okręg wyborczy nr 4

Okręg wyborczy nr 5

Obwieszczenie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 13 listopada 2014 r. o skreśleniu kandydata na radnego w wyborach do Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w okręgu wyborczym nr 2

Wizualizacja Wyborów Samorządowych


Sejmik Województwa Mazowieckiego Okręg nr 1 – Kandydaci

Prezydent m.st. WarszawyKandydaci

Rada m.st. Warszawy Okręg nr 3Kandydaci

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.

Zarządzenie Nr 93 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o granicach okręgów wyborczych do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, liczbie wybieranych w nich radnych i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie

Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach okręgów wyborczych do Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, liczbie wybieranych w nich radnych oraz wyznaczonej siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy dla przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w mieście stołecznym Warszawie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. zamieszczone są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

DZIELNICOWA KOMISJA WYBORCZA W DZIELNICY MOKTÓW M.ST. WARSZAWY


Do dnia 17 października 2014 r. pełnomocnicy komitetów wyborczych (lub osoby przez nich upoważnione) mogą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych położonych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy będą przyjmowane w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 33A (wejście bramą od ul. Wiśniowej), tel. 510-205-665, 514-603-593, tel./fax.: (22) 56-51-792 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Zespół ds. wyborów Dzielnicy Mokotów mieści się przy ul. Rakowieckiej 33A (wewnątrz podwórza)

PDF
Drukuj
Powrót
kontakt