ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
Wykaz nieruchomości - przekształcenia
Opublikowano: 15.04.2019

W załączniku przedstawiamy wykaz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, co do których przeprowadzono weryfikację i ustalono, że z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpiło z mocy prawa przekształcenie użytkowania wieczystego we własność (stan na dzień 31 maja 2019 roku).

W miarę postępu weryfikacji lista będzie sukcesywnie aktualizowana. Kolejna aktualizacja wykazu nieruchomości planowana jest na 2 września 2019 roku.

Przekształceniu podlegają nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne (ewentualnie na nieruchomości mogą znajdować się budynki gospodarcze, garaże lub inne obiekty czy urządzenia budowlane umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych).

Nieruchomość jest definiowana poprzez księgę wieczystą (może składać się z kilku działek).

Jeżeli na nieruchomości zabudowanej obiektami wymienionymi powyżej znajdują się również pawilony handlowe czy usługowe, to w świetle obecnie obowiązujących regulacji co do takich nieruchomości nie nastąpiło przekształcenie z mocy prawa.

Należy zaznaczyć, że w Parlamencie trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy przekształceniowej. W projekcie dodano art. 1a w brzmieniu Przepisy ustawy stosuje się również, jeżeli na gruncie zabudowanym budynkami, o których mowa w art. 1 ust. 2, położone są także inne budynki, obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, o ile łączna powierzchnia użytkowa budynków innych niż określone w art. 1 ust. 2 nie przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tym gruncie.”

Nie podlegają przekształceniu z mocy prawa nieruchomości zabudowane wyłącznie garażami.

Urzędowym dokumentem potwierdzającym ostatecznie, że nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest zaświadczenie.

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
kontakt