ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
Wykaz nieruchomości - przekształcenia
Opublikowano: 15.04.2019

W załączniku przedstawiamy wykaz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, co do których przeprowadzono weryfikację i ustalono, że z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpiło z mocy prawa przekształcenie użytkowania wieczystego we własność (stan na dzień 8 kwietnia 2019 roku).

W miarę postępu weryfikacji lista będzie sukcesywnie aktualizowana. Kolejna aktualizacja wykazu nieruchomości planowana jest na 3 czerwca 2019 roku.

Przekształceniu podlegają nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne (ewentualnie na nieruchomości mogą znajdować się budynki gospodarcze, garaże lub inne obiekty czy urządzenia budowlane umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych).

Nieruchomość jest definiowana poprzez księgę wieczystą (może składać się z kilku działek).

Jeżeli na nieruchomości zabudowanej obiektami wymienionymi powyżej znajdują się również pawilony handlowe czy usługowe, to w świetle obecnie obowiązujących regulacji co do takich nieruchomości nie nastąpiło przekształcenie z mocy prawa. Należy zaznaczyć, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiada kolejne zmiany ustawy przekształceniowej, również w zakresie rozszerzenia katalogu nieruchomości podlegających przekształceniu.

Nie podlegają przekształceniu z mocy prawa nieruchomości zabudowane wyłącznie garażami.

Urzędowym dokumentem potwierdzającym ostatecznie, że nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest zaświadczenie.

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
kontakt