ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
grafika
Powiązane galerie:
Relacja - seminarium
Opublikowano: 07.11.2019

Współpraca interdyscyplinarna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dzielnicy Mokotów

5 listopada 2019 r. w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44a odbyło się seminarium pt. "Współpraca interdyscyplinarna jako podstawowa zasada działań profesjonalistów w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

W spotkaniu uczestniczyło około 80  profesjonalistów - przedstawicieli służb i instytucji realizujących procedurę „Niebieskie Karty”: funkcjonariuszy policji, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pomocy społecznej, kuratorów i organizacji pozarządowych.

Seminarium rozpoczął Burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski, który wraz z Zastępcą Burmistrza Anną Lasocką wręczyli podziękowania członkom Mokotowskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za ich działalność względem osób dotkniętych przemocą.

Podczas seminarium uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień dotyczących wybranych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz z podsumowaniem działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  dla Dzielnicy Mokotów.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne i informacyjne przydatne w codziennej pracy dotyczące aspektów współpracy w ramach udzielania pomocy  osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie.

PDF
Drukuj
Powrót
kontakt