ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
Dotacje dla mieszkańców na inwestycje ekologiczne
Opublikowano: 14.04.2020

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA INWESTYCJE EKOLOGICZNE NA TERENIE WARSZAWY

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza , że 1 kwietnia 2020 r. uruchomiony zostanie dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji w 2020 r. polegających na:

  • likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
  • usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest
  • budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania

w ramach uchwały nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26.09.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Składanie wniosków: Wnioski o udzielenie dotacji należy przesyłać pocztą na adres Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 3 lub skan dokumentacji za pomocą poczty e-mail: zawa.pl

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 443 25 19, 22 443 25 62, 22 443 25 74, 22 443 25 77, 22 443 25 86 22 443 25 92.

Zasady udzielania dotacji oraz formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej:

  • Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl/bos Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
  • http://zielona.um.warszawa.pl/dotacje
PDF
Drukuj
Powrót
kontakt