ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
grafika
Zlikwiduj „kopciucha” - urząd sfinansuje Twoją inwestycję
Opublikowano: 09.10.2020

Tylko do końca listopada będzie można skorzystać z pomocy Ekodoradcy, który od czterech miesięcy w ramach programu „wymień kopciucha” przekazuje mieszkańcom Mokotowa informacje na temat możliwości uzyskania dotacji oferowanej przez Urząd m.st. Warszawy na inwestycje związane z poprawą jakości powietrza. Poprzez likwidację tak zwanej „niskiej emisji”, a więc wymianę „kopciuchów” na instalacje ogrzewania gazowego, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, termomodernizacje budynków lub przyłączanie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej wspólnie możemy zadbać o nasze środowisko.

Dotychczas Ekodoraca podejmował różne działania zmierzające do poprawy wiedzy mieszkańców dzielnicy Mokotów na temat sporządzenia wniosku o udzielenie dotacji. Lokalizację kopciuchów ustalono przy wykorzystaniu listy nieruchomości z Biura Ochrony Powierza i Polityki Klimatycznej m.st. Warszawy, które odpowiada za realizację programu „wymień kopciucha” i proces przyznawania dotacji na ten cel.

Podstawową formą dotarcia Ekodoradcy do beneficjentów była bezpośrednia praca w terenie. Mieszkańcy Mokotowa otrzymywali ulotki oraz druki wniosków. Możliwy był także kontakt telefoniczny, a zainteresowani na bieżąco byli informowanymi o nowych możliwościach wsparcia w zakresie wymiany przestarzałych źródeł ogrzewania. Skontaktuj się ze swoim Ekodoradcą pod numerem telefonu 22 443 63 87 lub za pomocą poczty elektronicznej kierowanej na adres:  .

W sumie z rejonu Siekierek i Augustówki, gdzie znajduje się około 80% „kopciuchów” zlokalizowanych na Mokotowie (210 spośród 273), do urzędu wpłynęło do tej pory 16% wniosków potencjalnych beneficjentów (34 z 210). Do końca września z rejonu Siekierek złożono 24% wniosków (22 ze 107), a z rejonu Augustówki 9% wniosków (9 ze 103).

Burmistrz dzielnicy Rafał Miastowski zacheca do składania wniosków, tym bardziej, że złożenie wniosku do końca 2020 r. daje szansę na dofinansowanie wymiany ogrzewania na poziomie aż 100% (niezależnie od terminu planowanej wymiany ogrzewania, ale nie później niż do końca 2022 r.). Z kolei wniosek złożony w 2021 r. będzie dofinansowany już tylko na poziomie 90%, a w 2022 r. - 70%. W kolejnych latach wymiana nie będzie dofinansowywana, ponieważ od stycznia 2023 r. żaden „kopciuch” nie powinien już działać.

Więcej informacji na stronie: https://zielona.um.warszawa.pl/dotacje-dla-mieszka-c-w-na-inwestycje-ekologiczne

Wspólnie zadbajmy o naszą planetę i nasze zdrowie!

PDF
Drukuj
Powrót
kontakt