ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
grafika
Obowiązek każdego właściciela posesji
Opublikowano: 20.10.2020

Szanowni mieszkańcy!

Przypominamy, że obowiązkiem każdego właściciela posesji jest dbanie o porządek na chodnikach przylegających bezpośrednio do jego nieruchomości. Sprzątanie dotyczy uprzątnięcia liści, błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)

PDF
Drukuj
Powrót
kontakt