logo.png
 
ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
19115_logo1.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
bannery_260 x 90.png
baner 230x80_02.jpg
baner OW 4.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
hdk.jpg
big baner oferta.GIF
grafika
Rekrutacja do szkół i przedszkoli rok 2017/2018

Harmonogram spotkań w szkołach podstawowych w ramach rekrutacji rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa znajduje się: https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents/main.action

Informacje nt. rekrutacji znajdują się na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych

Elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa znajduje się: https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/elemento-parents/main.action

Informacje nt. rekrutacji znajdują się na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata.

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późń. zm.)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi tzn. każdej z nich przypisany jest pewien obszar miasta wyznaczony przez określone ulice lub ich części.

Szkoły podstawowe prowadzone przez m.st. Warszawę tworzą tzw. sieć szkół pokrywającą cały obszar Warszawy.

16 marca br. Rada m.st. Warszawy podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.  W uchwale m.in. określone zostaną nowe obwody szkół.

20 marca br. na stronie systemu rekrutacji: podstawowe.edukacja.warszawa.pl zostanie udostępniona wyszukiwarka obwodów, dzięki której rodzice będą mogli sprawdzić szkołę obwodową właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych

Informacje nt. rekrutacji znajdują się na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Wykaz szkół podstawowych, w których w roku szkolnym 2017/2018 będą prowadzone oddziały dwujęzyczne  na terenie m.st. Warszawy zostanie zamieszczony na stronie Biura Edukacji w połowie marca br.

Oddziały dwujęzyczne tworzone od klasy VII w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy utworzone zostaną w Szkole Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza przy ul. Kazimierzowska 16.

Spotkanie informacyjne dla kandydatów do ww. oddziałów odbędzie się 28 marca 2017 r. o godz. 17.30 (w budynku Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana przy ul. Tynieckiej  25).

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png