ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
grafika
Obowiązek właściciela nieruchomości
Opublikowano: 28.01.2019

Przypominamy, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
 
Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz z Uchwały Nr LXI/1631/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.
PDF
Drukuj
Powrót
kontakt