ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
Sprzątajmy po swoich pupilach
Opublikowano: 05.03.2019

 

Przypominamy, że właściciele czworonogów są zobowiązani do dołożenia starań, by zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Sprzątanie po swoich psach jest więc jednym z podstawowych obowiązków właścicieli.

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych zostały ściśle określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. Do obowiązków tych zalicza się także usuwanie odchodów zwierząt z miejsc wspólnego użytku. Na terenie miasta jest wiele oznakowanych pojemników, do których można wrzucać psie odchody. Jeśli ich nie ma, należy używać w tym przypadku koszy na odpady zmieszane.

Nieuprzątnięcie nieczystości po psie może skutkować mandatem w wysokości do 500 złotych.

Strażnicy miejscy przypominają, że sprzątanie po własnym psie to nie wstyd, a obowiązek. Służby zauważają jednak zdecydowaną poprawę – coraz więcej osób jest zaopatrzonych w torebki na odchody, z czego bardzo się cieszymy!

PDF
Drukuj
Powrót
kontakt