ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
grafika
Wpłaty bez prowizji
Opublikowano: 05.02.2018

Informacja dotycząca przyjmowania wpłat kartami płatniczymi bez prowizji oraz wykaz placówek pocztowych, w których przyjmowane są wpłaty na rachunki bankowe miasta bez pobierania prowizji i opłat: 

Informujemy, że w ramach podpisanej umowy na obsługę bankową budżetu m.st. Warszawy, z wybranym w drodze postępowania przetargowego, Bankiem Handlowym SA w Warszawie Bank zobowiązany jest w wyznaczonych punktach/placówkach/oddziałach/filiach przyjmować wpłaty na rachunki bankowe Miasta bez pobierania opłat i prowizji.

Poniżej przedstawiamy listę urzędów pocztowych na terenie dzielnicy Mokotów, w których można dokonywać wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, umów dzierżawy oraz pozostałych dochodów bez opłat i prowizji.

Punkty/lokalizacje do przyjmowania wpłat otwartych na terenie dzielnicy Mokotów

           Miejscowość (dzielnica)

       Kod

                                                 Adres

Warszawa (Mokotów)

02-523

Ulica

Juliana Bruna

34

Warszawa (Mokotów)

00-904

Ulica

Rakowiecka

4 A

Warszawa (Mokotów)

02-514

Ulica

Kazimierzowska

53/55

Warszawa (Mokotów)

00-993

Ulica

Rakowiecka

2 A

Warszawa (Mokotów)

02-600

Ulica

Puławska

166

Warszawa (Mokotów)

00-782

Ulica

Dworkowa

9

Warszawa (Mokotów)

02-906

Ulica

Świętego Bonifacego

90

Warszawa (Mokotów)

00-726

Ulica

Chełmska

29

Warszawa (Mokotów)

02-588

Aleja

Niepodległości

121/123

Warszawa (Mokotów)

02-694

Ulica

Bełdan

2

Warszawa (Mokotów)

02-919

Ulica

Burgaska

2/4

Warszawa (Mokotów)

02-944

Ulica

Przy Bernardyńskiej Wodzie

7

Warszawa (Mokotów)

02-631

Ulica

Jana Pawła Woronicza

50

Warszawa (Mokotów)

00-723

Ulica

Melomanów

10

Warszawa (Mokotów)

00-723

Ulica

Bartycka

24/26

Warszawa (Mokotów)

02-671

Ulica

Zygmunta Modzelewskiego

85

Warszawa (Mokotów)

02-671

Aleja

Niepodległości

77/85

Warszawa (Mokotów)

02-696

Ulica

Domaniewska

41

Warszawa (Mokotów)

02-741

Ulica

Wałbrzyska

11

Warszawa (Mokotów)

02-905

Ulica

Gołkowska

17

Warszawa (Mokotów)

02-691

Ulica

Obrzeżna

1

Warszawa (Mokotów)

00-935

Ulica

Rodziny Hiszpańskich

8

Jednocześnie informujemy, że wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości oraz  podatku rolnego od osób fizycznych powinny być dokonywane na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach ustalających wysokość podatku. Osoby prawne informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego mogą uzyskać w Wydziale Budżetowo-Księgowym dla dzielnicy Mokotów

Uiszczając opłaty za pośrednictwem poczty lub banku proszę pamiętać o dokładnym wskazaniu tytułu płatności, oznaczeniu okresu, na który ma zostać zaksięgowana wpłata oraz starannym opisaniu podatnika lub użytkownika wieczystego (np. podatek od nieruchomości lub opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Jan Kowalski dot. nieruchomości przy ul. Rakowieckiej 25/27 02-517 Warszawa)

Płatności z tytułu podatków i opłat za użytkowanie wieczyste można dokonywać również w kasach urzędu dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27
poniedziałek od 8.00 do 18.00; od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 16.00).

lub na konto urzędu dzielnicy Mokotów -Bank Handlowy S.A. w Warszawie

  • Opłata za użytkowanie wieczyste : 40 1030 1508 0000 0005 5002 3008

    • Podatek od nieruchomości: na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego za daną nieruchomość
PDF
Drukuj
Powrót
kontakt