logo.png
19115_logo1.png
baner.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
Rysunek1.jpg
500.jpg
baner OW 4.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
hdk.jpg
big baner oferta.GIF
grafika
Budżet partycypacyjny 2018 - IV edycja

Budżet partycypacyjny 2018.

 


 

Ogłoszenie wyników głosowania w budżecie partycypacyjnym 2018: 


 

Zachęcamy do obejrzenia filmu o projekcie "Zdrowi na Sadybie" zrealizowanym w ramach budżetu partycypacyjnego.


 

Dzielnicowe Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego określiły szczegółowe zasady przeprowadzania budżetu partycypacyjnego na rok 2018 obowiązujące w danej dzielnicy. 

Na Mokotowie projekty będzie można składać w jednym z dziewięciu rejonów  - mapka z zaznaczonymi obszarami.

Całkowita kwota 5 800 000 zł przeznaczona na budżet partycypacyjny 2018 została podzielona na rejony zgodnie z tabelą : 

REJON

LICZBA MIESZKAŃCÓW

KWOTA PRZYDZIELONA NA REJON

1

10796

406 430,00

2

38533

936 760, 00

3

30954

791 850, 00

4

4205

280 330,00

5

18497

553 670,00

6

35625

881 160, 00

7

22989

639 560,00

8

34013

850 340, 00

9

13593

459 900, 00

SUMA

209205

5 800 000 zł

Nie ustalono górnego dopuszczalnego limitu wartości jednego projektu.

W IV edycji budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Mokotów dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów zlokalizowanych na terenie stanowiącym własność m. st. Warszawy obciążoną na rzecz osób trzecich, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu, z wyjątkiem projektów dotyczących budowy, remontów i przebudowy obiektów budowlanych (z wyłączeniem obiektów małej architektury) oraz remontów dróg w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z późn. zm.)

Podział Dzielnicy Mokotów na obszary

KRYTERIUM OGÓLNODOSTĘPNOŚCI:

W Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2018 mogą być zgłaszane projekty, które spełniają kryterium ogólnodostępności zgodne z następującą definicją:

 1. Projekty inwestycyjne i remontowe oraz doposażenia w placówkach oświatowych (szkołach, przedszkolach, żłobkach) mogą być realizowane pod warunkiem:

  A. Zapewnienia bezpłatnej dostępności dla ogółu Mieszkańców w wymiarze minimum 30 h tygodniowo
      (w tym min. 10 h / pn - pt pomiędzy godz. 16 - 21 oraz  20h w weekend)

  B. Zapewnienia wykorzystania efektów projektu przez okres minimum 3 lat licząc od zakończenia jego realizacji.

  C. Gdy informacja o możliwości  korzystania z projektu jest upubliczniona minimum poprzez:

  - Umieszczenie informacji na stronach internetowych placówki oraz Urzędu Dzielnicy Mokotów
  - Umieszczenie na  terenie placówki oraz poza nią w sposób i w miejscach widocznych dla jak największej liczby
    Mieszkańców

  D. Dołączenia do projektu pisemnej zgody dyrektora placówki na udostępnienie obiektu na warunkach podanych
      powyżej.

 2. Pozostałe projekty inwestycyjne i remontowe oraz doposażenia są ogólnodostępne, jeżeli chętni mogą z nich korzystać bezpłatnie, a obiekt jest udostępniony wszystkim przez cały czas eksploatacji obiektu.

 3. Projekty tzw. "miękkie" są ogólnodostępne pod względem całości działań prowadzonych w przestrzeni publicznej, skierowanych do wszystkich mieszkańców, z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków informacji (w tym strony www Urzędu Dzielnicy Mokotów) oraz realizacji projektu w godzinach umożliwiających udział w nim wszystkim zainteresowanym. W przypadku ograniczonej liczby uczestników projektu konieczne jest przeprowadzenie ogólnodostępnego naboru.

Pomocne linki:

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png