Wybrany dokument nie został jeszcze opublikowany w bazie dokumentów.
Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 873
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
DPC /  9 /  ZSD /  2019 Organizacja i przeprowadzenie Mistrzostw Mokotowa w czwórboju lekkoatletycznym szkół podstawowych oraz lekkiej atletyce w kategorii młodzieży i szkół ponadpodstawowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. 23-04-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Dowóz 110 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatowa – dom dla ośmiu Obszarów Mokotowa. 19-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dostawa energii cieplnej do Budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, Woronicza 44A w okresie 01.06.2019 r.- 31.05.2020 r. 18-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Termomodernizacja w zakresie ścian fundamentowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73” w Warszawie 15-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  8 /  ZSD /  2019 Organizacja i realizacja projektu „Wspólne soboty – rodzinne ćwiczenia dla wszystkich” do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019”. 15-04-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Dostawa i montaż wyposażenia kuchni – jako pierwsze wyposażenie budynku Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10” 11-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na odchody zwierzęce na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie Opróżnianie koszy ulicznych na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie, zakupionych w ramach realizacji projektu „Nowe kosze dla Starego Mokotowa na ulicach zarządzanych przez dzielnicę” – finansowanego z Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019 09-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 08-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
„Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4” – III etap – wymiana nawierzchni pieszo-jezdnej 08-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wypompowanie wody z dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów 05-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane