Wybrany dokument nie został jeszcze opublikowany w bazie dokumentów.
Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 998
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
DPC /  3 /  WOŚ /  2020 Utrzymanie ujęcia wody i stacji uzdatniania wody znajdujących się na terenie Szpitala Czerniakowskiego przy ul. Stępińskiej 19/25 wraz z punktem poboru przy ul. Górskiej; utrzymania punktu poboru wody i stacji uzdatniania wody przy ul. Wielickiej 40 oraz utrzymania punktu poboru wody przy ul. Wiśniowej 35 20-10-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Wykonanie robót poinstalacyjnych w zakresie przygotowania i malowania ścian i sufitów w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorska 73" w Warszawie 16-10-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dostawa i montaż mebli oraz sprzętu elektronicznego – jako pierwsze wyposażenie budynku Przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14” 14-10-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy 08-10-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura pieszo-rowerowa – realizacja projektów” (projekt „Dojście do Domu Kultury KADR”) finansowane z Budżetu Partycypacyjnego 2019” . 06-10-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dokończenie II etapu robót w zachodniej części budynku szkoły w zakresie wykonania central wentylacyjnych, instalacji hydrantowej oraz uruchomienia windy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu” . 01-10-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  20 /  WSZ /  2020 Realizacja projektu pn. Jadłodzielnia na Mokotowie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 30-09-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Remont poszycia dachowego budynku zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 202 przy ul. Jana Bytnara 19 w Warszawie. 30-09-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont instalacji hydrantowej w budynku X Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi przy ul. Woronicza 8 w Warszawie. 30-09-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  2 /  WOŚ /  2020 Dostawa elementów małej architektury, tj. ławek i koszy ulicznych w ramach realizacji dwóch projektów z Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. pn.: „30 drzew i 30 ławek na Służewie” (BO/20/04/0112; nr ESOG: 960), „Uprzątnijmy śmieci na skarpie” (BO/20/04/0119; nr ESOG: 1324) oraz dla potrzeb doposażenia ulic Bokserskiej i Bluszczańskiej/Wojskowej Służby Kobiet w elementy małej architektury. 30-09-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane