Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 987
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy – II edycja 09-09-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ulic gminnych w tym w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego BO/20/04/0110 pn. „Drzewa i kwiaty zamiast betonu”. 08-09-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa ulicy Kraushara wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Kraushara na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 08-09-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Nasadzenia drzew w pasach drogowych ulic gminnych oraz nasadzenia drzew w ramach realizacji projektu budżetu obywatelskiego BO/20/04/0112 pn. „30 sztuk drzew i 30 szt. ławek na Służewie” 04-09-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont nawierzchni jezdni ul. Fryderyka Joliot-Curie w Warszawie-etap I w ramach zadania remontowego pn. Remont ul. Joliot Curie w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. 04-09-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  5 /  ZFD /  2020 Ogłoszenie na zorganizowanie i przeprowadzenie 32 godzin kursu charakteryzatorskiego dla 8 nauczycieli Zespołu Szkół Fryzjerskich, Odzieżowych i Kosmetycznych nr 22, uczestników projektu „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 03-09-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji sanitarnych (z wyjątkiem instalacji wentylacji mechanicznej) w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie. 01-09-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  5 /  WAG /  2020 Długoterminowy najem fabrycznie nowego samochodu osobowego, elektrycznego 40 kWh na potrzeby Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa. 01-09-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego w pasach drogowych ulic gminnych, dróg wewnętrznych i na zieleńcach na terenie Dzielnicy Mokotów 31-08-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 – II etap w zakresie wykonania robót wewnętrznych w częściach niskich budynku w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu” w Warszawie 31-08-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane