Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 987
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Dokończenie budowy Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placów zabaw i chodników w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a” 31-08-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  1 /  WID /  2020 Zagospodarowania terenu II etap – dokończenie wykonania nawierzchni bezpiecznej placów zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10”. 28-08-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Opróżnianie koszy ulicznych na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie 26-08-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont ul. Podbipięty na odcinku od ul. Niedźwiedziej do al. Wilanowskiej 13-08-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów – kompleks A 11-08-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów – kompleks B 11-08-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  1 /  WOŚ /  2020 Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z obszaru Dolnego Mokotowa. 06-08-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Remont sali gimnastycznej i dachu łącznika w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22 w Warszawie 04-08-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dokończenie budowy Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placów zabaw i chodników w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a” 03-08-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Aktualizacja opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji zatwierdzonego projektu budowlanego, sporządzenie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektów wykonawczych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odc. od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej. 03-08-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane