Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 987
2 3 4 5 6
2 3 4 5 6
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Świadczenie powszechnych usług pocztowych obejmujących przesyłki, które muszą posiadać urzędowe nadania u operatora wyznaczonego 03-08-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualne zwroty, opłacanych z dołu 31-07-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dzierżawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy – Urzędu Dzielnicy Mokotów 29-07-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie 28-07-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów 28-07-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. 27-07-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 w Warszawie na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 w Warszawie na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją. 27-07-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  4 /  WAG /  2020 Długoterminowy najem fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego (kombivan) segment C na potrzeby Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa. 14-07-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Przebudowa sal lekcyjnych 108 i 110 wraz z zapleczem w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60”. 10-07-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dostawa i montaż wyposażenia kuchni – jako pierwsze wyposażenie budynku Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A” 09-07-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane