Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 987
3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Dostawa i montaż mebli – jako pierwsze wyposażenie budynku Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A” 07-07-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów stanowiących własność lub będących we władaniu m.st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotów. 02-07-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 30-06-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Prace remontowe polegające na utwardzeniu ciągu pieszego w ul. Bluszczańskiej od ul. Figowej do rejonu ul. Ananasowej 25-06-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów", finansowanego z Programu Budżet Partycypacyjny 2019 realizowanego w ramach projektu „Otwarte podwórko integracyjne”. 25-06-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej technologii zabezpieczenia skarpy, budynku, sieci oraz przebudowanej ulicy Belgijskiej w czasie prowadzenia robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Belgijskiej” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją 24-06-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dostawa i montaż wyposażenia kuchni – jako pierwsze wyposażenie budynku Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A” 24-06-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Sprzątanie wnętrz budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów zewnętrznych wokół budynku przy ul. Rakowieckiej 25/27 17-06-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  3 /  WAG /  2020 Długoterminowy najem fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego (kombivan) segment C na potrzeby Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa. 16-06-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Remont nawierzchni jezdni ul. Kierbedzia na odcinku od posesji nr 4 do ul. Bobrowieckiej 15-06-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane