Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 987
95 96 97 98 99
95 96 97 98 99
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
DPC /  2 /  WAG /  2014 Wykonanie pieczątek, datowników i innych artykułów stemplarskich dla Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w roku 2014. 04-02-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  5 /  ZSD /  2014 Realizacja zajęć szkoleniowych o charakterze sportowym w ramach programu Otwarte Obiekty Sportowe. 04-02-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  16 /  WSZ /  2014 Zorganizowanie zajęć gimnastycznych typu aqua aerobik oraz nauka pływania. Zajęcia organizowane są na basenie dla 80 osobowej grupy seniorów-mieszkańców Dzielnicy Mokotów. Zajęcia organizowane są w ramach realizacji Programu „Aktywny i Bezpieczny Senior”. 28-01-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
Wycena wartości 100 lokali mieszkalnych, wycena wartości 25 lokali użytkowych z ewentualnym uwzględnieniem wartości nakładów dokonanych na prace remontowo-budowlane,, wycena wartości 50 nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, wycena wartości 10 nieruchomości zabudowanych, wycena wartości 5 lokali mieszkalnych powstałych w całości lub części w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego z uwzględnieniem wartości rynkowej nakładów poniesionych na adaptację, sporządzenie 20 rzutów kondygnacji budynków z zaznaczeniem położenia sprzedawanych lokali mieszkalnych lub użytkowych i obliczenia ich powierzchni 27-01-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
Publikacja ogłoszeń w gazecie codziennej o zasięgu powiatu m. st. Warszawy lub o zasięgu ogólnokrajowym 27-01-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
DPC /  4 /  ZSD /  2014 Organizacja i przeprowadzenie dwóch spartakiad dla uczniów szkół podstawowych w ramach akcji „Zima w mieście 2014”. 23-01-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  1 /  WPK /  2014 Wydawanie w bezpłatnej gazecie lokalnej ukazującej się raz w tygodniu na terenie Mokotowa w wybranych terminach materiałów promocyjnych Dzielnicy Mokotów w 2014 roku. 20-01-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  1 /  WAG /  2014 Przemieszczenie wyposażenia oraz 1000 mb dokumentacji z pomieszczeń w budynkach przy ul. Rakowieckiej 21 i Puławskiej156 do pomieszczeń w budynkach przy ul. Kazimierzowskiej 60, Kazimierzowskiej 72/74 i Rakowieckiej 25/27 16-01-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  6 /  WSZ /  2014 Opracowanie i przeprowadzenie zajęć „Wiedza o animacji społeczno- kulturalnej”. 15-01-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  4 /  WSZ /  2014 Opracowanie i przeprowadzenie zajęć „Metodyka pracy ulicznej– streetworking (w tym praca metodą projektów społeczno-kulturalnych)”. 14-01-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane