Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 987
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia Dokument malejaco
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2020 23-12-2019 Plan postępowań o udzielenie zamówienia
DPC /  8 /  WAG /  2020 Dostawa prasy w prenumeracie do Urzędu Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, w okresie 01.11.2020 do 31.10.2021 r. 25-09-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  7 /  WAG /  2020 Usługa całorocznej konserwacji instalacji sanitarnych oraz drobnych napraw sanitarnych w budynkach Urzędu Dzielnicy Mokotów. 16-09-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  6 /  WAG /  2020 Dostawa i zakup oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w fabrycznym opakowaniu producenta. 11-09-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  5 /  ZFD /  2020 Ogłoszenie na zorganizowanie i przeprowadzenie 32 godzin kursu charakteryzatorskiego dla 8 nauczycieli Zespołu Szkół Fryzjerskich, Odzieżowych i Kosmetycznych nr 22, uczestników projektu „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 03-09-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  5 /  WAG /  2020 Długoterminowy najem fabrycznie nowego samochodu osobowego, elektrycznego 40 kWh na potrzeby Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa. 01-09-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  1 /  WID /  2020 Zagospodarowania terenu II etap – dokończenie wykonania nawierzchni bezpiecznej placów zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10”. 28-08-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  1 /  WOŚ /  2020 Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z obszaru Dolnego Mokotowa. 06-08-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  4 /  WAG /  2020 Długoterminowy najem fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego (kombivan) segment C na potrzeby Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa. 14-07-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  3 /  WAG /  2020 Długoterminowy najem fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego (kombivan) segment C na potrzeby Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa. 16-06-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane