Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 856
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu 2 sal gimnastycznych w VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 30/32 w Warszawie. 26-03-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  1 /  WOŚ /  2019 Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z obszaru Górnego Mokotowa. 22-03-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  14 /  WSZ /  2019 Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w punkcie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży przy ul. Gagarina 27 – główny wychowawca. 20-03-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  4 /  WAG /  2019 Dostawa artykułów biurowych do magazynu Urzędu Dzielnicy Mokotów na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. 18-03-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Remont nawierzchni jezdni ul. Kierbedzia na odcinku od budynku nr 4 do budynku nr 8 i chodnika na odcinku od budynku nr 4 do budynku nr 6. 15-03-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa ul. Włoskiej 15-03-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa budynku Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 w Warszawie – II etap w zakresie elewacji oraz przyłączy i instalacji zewnętrznych oraz wykonanie posadzki w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10” 15-03-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  6 /  ZSD /  2019 Organizacja i przeprowadzenie „III Mokotowskiego Kryterium Kolarskiego o Puchar Burmistrza Mokotowa”. 12-03-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu nawierzchni ul. Goszczyńskiego w Warszawie 12-03-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8 w Warszawie w zakresie przebudowy instalacji grzewczej – II etap w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8 12-03-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane