Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 74

Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
DPC /  14 /  ZFD /  2014 Przeprowadzenie 24 godzin lekcyjnych szkolenia z nowoczesnego designu dla 30 uczniów Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej w Warszawie 03-11-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  13 /  WAG /  2014 Dostawę paliw płynnych: 1) benzyny bezołowiowej wg Polskiej Normy PN-EN ISO 42.59:2001 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. nr 221, poz. 1441 ze zm.), PKWiU nr 23.20.11-50.20, 2) oleju napędowego wg Polskiej Normy PN-EN ISO 4259:2002, PKWiU nr 32.20.15-50.10, 3) gazu propan butan LPG wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2006 r. nr 251 poz. 1851 ze zm.), PKWiU nr 23.20.21-20.10. 01-10-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  2 /  ZKU /  2014 Wykonanie dostawy drewna kominkowego wraz z jego dostarczeniem na uroczystości rocznicowe na Kopiec Powstania Warszawskiego w Dzielnicy Mokotów oraz składowanie i usuwanie popiołu powstałego w wyniku spalania drewna. 19-05-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  1 /  ZKU /  2014 Pełen zakres prac remontowo-naprawczych i konserwatorskich cokołu pomnika Kotwicy wraz z zamontowaniem tablicy Pamięci Pomordowanych i Poległych Żołnierzy AK, Powstańców Warszawskich i Mieszkańców Mokotowa w latach 1939-1944, na Kopcu Powstania Warszawskiego znajdującego się przy ul. Bartyckiej. 19-05-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  17 /  ZSD /  2014 Pełnienie funkcji sędziego głównego zawodów, sędziów zawodów, zapewnienie opieki medycznej oraz zapewnienie obsługi technicznej podczas Wiosennego Turnieju Minikoszykówki. 16-05-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  16 /  ZSD /  2014 Organizacja i przeprowadzenie organizacji i przeprowadzenia turnieju Trio Basket i Trio Volley dla mieszkańców Dzielnicy Mokotów w ramach II edycji Narodowego Dnia Sportu. 15-05-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  30 /  WSZ /  2014 Prowadzenie programów aktywizujących i wspomagających dla rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Punkcie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży prowadzonym przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów. 12-05-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  12 /  WID /  2014 Dostawa i montaż pieca ceramicznego, koła garncarskiego i odstojnika–płuczki do gliny do Służewskiego Domu Kultury jako pierwsze wyposażenie obiektu w ramach zadania inwestycyjnego p.n: „Budowa Służewskiego Domu Kultury”. 12-05-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  29 /  WSZ /  2014 Opracowanie koncepcji i przeprowadzenie kampanii profilaktycznej dotyczącej zapobiegania sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia (cel: ograniczenie na terenie Dzielnicy Mokotów zjawiska sprzedaży alkoholu osobom do 18 roku życia). 09-05-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  11 /  WID /  2014 Dostawa i montaż neonu do Służewskiego Domu Kultury jako pierwsze wyposażenie obiektu w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa Służewskiego Domu Kultury”. 09-05-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane