Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 31

Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO

1 2 3 4
1 2 3 4
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Remont na zasadzie wzmocnienia ściany w Zespole Szkół nr 27 przy ul. Rzymowskiego 38 w Warszawie 19-05-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Wiktorskiej 91A 15-05-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
Letnie oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie dzielnicy Mokotów w Warszawie 06-05-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
Wykonanie weryfikacji wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły w Warszawie z wyposażeniem wraz z jej aktualizacją oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją w ramach zadania pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Bryły 8” 05-05-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
Realizacja zaadresowanych do dzieci w wieku przedszkolnym zajęć z zakresu profilaktyki i psychoedukacji 28-04-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
Zorganizowanie 14-dniowego turnusu profilaktycznego dla 100 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat 28-04-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
Usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni drogowych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie dzielnicy Mokotów w Warszawie 18-04-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
Organizacja cyklu ogólnodostępnych imprez biegowych dla dzieci pn. "Bezpieczne Wakacje", "Bieg Niepodległości" oraz dla dorosłych pn. "Grand Prix Mokotowa 2014 edycja wiosenna i jesienna" i "Bieg pamięci" 15-04-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
Organizacja miejsca wykorzystywanego do kąpieli i zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się w Jeziorku Czerniakowskim 15-04-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
Świadczenie usługi połączenia czterech siedzib Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z siecią Internet przez 24 godziny na dobę 10-04-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane