grafika
Zadania Dzielnicowego Centrum Integracji

Zadaniem Dzielnicowego Centrum Integracji w Dzielnicy Mokotów jest:

 • podejmowanie działań umożliwiających dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego korzystanie z jak najlepszej formy kształcenia w przedszkolu/szkole lub placówce oświatowej,
 • upowszechnianie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego i zagadnień związanych z problematyką integracji wśród dyrektorów placówek edukacyjnych na terenie Dzielnicy,
 • koordynowanie działań psychologów i pedagogów szkolnych z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
 • informowanie rodziców oraz przedszkola i szkoły ogólnodostępne o ofercie w warszawskich przedszkolach/szkołach, które prowadzą oddziały integracyjne.

Skład mokotowskiego Dzielnicowego Centrum Integracji:

 1. Pani Violetta Pulwarska - Zastępca Naczelnika Wydziału Oświatyi Wychowania dla Dzielnicy Mokotów - przewodnicząca,
 2. Pani Jolanta Kulmatycka - Inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów,
 3. Pani Monika Mokrzyszczak - Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 45,
 4. Pani Agata Sośnia - Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 117,
 5. Pani Hanna Myszewska - Dyrektor Przedszkola nr 326,
 6. Pani Irmina Jakubczak - Dyrektor Przedszkola Specjalnego nr 188,
 7. Pani Maria Kuźniewska-Zdrojowy - Dyrektor Przedszkola Specjalnego nr 393,
 8. Pani Małgorzata Mazur - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi,
 9. Pani Mariola Jakowicka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi,
 10. Pani Małgorzata Kułaczkowska - Dyrektor Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi,
 11. Pani Lidia Kumanek - Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62,
 12. Pani Małgorzata Pucułek - Dyrektor LXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi,
 13. Pani Maria Głodek - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7,
 14. Pani Małgorzata Jarnuszkiewicz - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8.
Pdf
Drukuj
Powrót