grafika
Zadania Dzielnicowego Centrum Integracji

Zadaniem Dzielnicowego Centrum Integracji w Dzielnicy Mokotów jest:

 • rozpoznawanie potrzeb dotyczących kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w celu przygotowania odpowiedniej oferty w przedszkolach/szkołach na terenie dzielnicy,
 • przedstawienie rekomendacji do dzielnicowego planu naboru do oddziałów integracyjnych na każdym poziomie nauczania,
 • wsparcie rodziców dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli poprzez:
  • publikowanie na stronie internetowej dzielnicy  ofert placówek na terenie dzielnicy, aspektów prawnych pomocy uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, telefonów kontaktowych do przedstawicieli DCI, terminów dyżurów psychologów/pedagogów, terminów organizowanych konferencji i spotkań dla rodziców itp.),
  • udzielanie konsultacji drogą telefoniczną i w trakcie dyżurów,
  • organizowanie konferencji i spotkań nt. pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach oraz zmian w prawie w tym zakresie.

Skład mokotowskiego Dzielnicowego Centrum Integracji:

 1. Pani Violetta Pulwarska - Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów - przewodnicząca,
 2. Pani Aneta Mazur - Inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów,
 3. Pani Monika Mokrzyszczak - Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 45,
 4. Pani Agata Sośnia - Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 117 „Przyjazna Kraina",
 5. Pani Hanna Myszewska - Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 326 „Chatka Skrzatka",
 6. Pani Irmina Jakubczak - Dyrektor Przedszkola Specjalnego nr 188,
 7. Pani Maria Kuźniewska-Zdrojowy - Dyrektor Przedszkola Specjalnego nr 393,
 8. Pani Małgorzata Mazur - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Casino,
 9. Pani Mariola Jakowicka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery,
 10. Pani Małgorzata Kułaczkowska - Dyrektor CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego „Przy Łazienkach Królewskich”,
 11. Pani Lidia Kumanek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 339 im. Raoula Wallenberga,
 12. Pani Małgorzata Pucułek - Dyrektor LXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema,
 13. Pani Maria Głodek - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7,
 14. Pani Małgorzata Jarnuszkiewicz - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8.
Pdf
Drukuj
Powrót