logo.png
19115_logo1.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
bannery_260 x 90.png
baner OW 4.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
hdk.jpg
big baner oferta.GIF
Wydział Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy (WSN)

Wydział Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy (WSN)
Naczelnik: Paweł Gedymin
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
tel.: 22 443 63 40
fax: 22 325 45 87
e-mail:
 
 • Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców pok. 331, 332 tel. 22 443 63 42, 22 443 63 43, 22 443 63 44, 22 443 63 47, 22 443 63 48
 • Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców pok. 333, tel.: 22 443 63 52
 • Sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi w drodze przetargu pok. 309, tel. 22 443 63 50, 22 443 63 51

 


Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Mokotów, należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych ze zbyciem lokali mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych na rzecz ich najemców w trybie bezprzetargowym;
 2. prowadzenie spraw związanych ze zbyciem w drodze przetargu, nieruchomości m.st. Warszawy położonych na obszarze Dzielnicy:

  a) zabudowanych budynkami mieszkalnymi, z których wykwaterowani zostali wszyscy
      lokatorzy,
  b) stanowiących wolne pod względem faktycznym i prawnym lokale mieszkalne w
      domach wielolokalowych,
  c) stanowiących wolne pod względem faktycznym i prawnym lokale użytkowe w domach
      wielolokalowych;

 3. ustalanie informacji o stanie prawnym nieruchomości, o których mowa w pkt 1 i 2 i wydawanie w tym zakresie pisemnych informacji i zaświadczeń;
 4. prowadzenie spraw mających na celu zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonych na obszarze Dzielnicy, w których m.st. Warszawa posiada udziały, na rzecz innych współwłaścicieli oraz sprzedaż w drodze przetargu udziałów m.st. Warszawy w tych budynkach;
 5. prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności m.st. Warszawy w stosunku do nabywców lokali mieszkalnych i użytkowych;
 6. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
  m.st. Warszawy, a także z występowaniem z żądaniem zwrotu tej bonifikaty;
 7. prowadzenie spraw mających na celu zmianę stawki procentowej opłat rocznychz tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu – prawa związanego z własnością nieruchomości stanowiących lokale użytkowe;
 8. prowadzenie spraw związanych z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w związku z ustanowieniem przez wspólnotę mieszkaniową odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i sprzedażą tego lokalu;
 9. monitorowanie nadzoru właścicielskiego nad zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi z udziałem m.st. Warszawy;
 10. prowadzenie spraw związanych z korektą błędnie ustalonych udziałów w nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
 11. podejmowanie czynności związanych z windykacją należności m.st. Warszawy w zakresie działania wydziału.

Przy pomocy wydziału wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną – Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w zakresie wynikającym z § 6 pkt 20 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 z późn. zm.).

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
KONKURS.png
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png