Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (WOM)

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (WOM)
Naczelnik Jerzy Adamowicz
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
pok.: 33
tel.: 22 443 65 00
fax: 22 443 65 13
e-mail:
 

Punkt Informacyjny: (w głównym budynku Urzędu):

 • ul. Rakowiecka 25/27,
  tel. 22 443 65 00
  tel. 22 443 65 01

         Jakie sprawy załatwia się w tym budynku - zobacz 

Wydział Obsługi Mieszkańców - stanowiska obsługi bezpośredniej - zobacz     

 
Punkt Informacyjny: (w drugim budynku Urzędu):
 • ul. Wiktorska 91A,
  tel. 22 443 65 02
  tel. 22 443 65 03
        Jakie sprawy załatwia się w tym budynku - zobacz

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Mokotów należy w szczególności:
 1. wykonywanie zadań związanych z bezpośrednią obsługą mieszkańców w zakresie:
  a)  przyjmowania korespondencji,
  b)  udostępniania mieszkańcom odpowiednich materiałów informacyjnych, w tym formularzy i wzorów dokumentów,
  c)  udzielania informacji o procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw oraz wydawania dokumentów,
  d)  przekazywania mieszkańcom decyzji administracyjnych i innych dokumentów dotyczących wniesionej sprawy;
 2. przygotowywanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań oraz analiz dotyczących Urzędu Dzielnicy i wydziałów dla Dzielnicy;
 3. informowanie o stanie realizacji spraw kierowanych za pośrednictwem wydziału do rozpatrzenia przez komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy w zakresie przestrzegania terminów i procedur obowiązujących w Urzędzie Dzielnicy, w tym ewidencjonowanie, kwalifikowanie i kierowanie przyjętej korespondencji do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu,
 4. opracowywanie propozycji metod doskonalenia zasad i procedur obsługi mieszkańców oraz wdrażanie po ich akceptacji.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt