Krzysztof Skolimowski

 zdjęcie zastępcy burmistrza
Z-ca Burmistrza
Krzysztof Skolimowski
tel.: 22 443 64 09
fax 22 325 45 52
e-mail:
 
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
 

Krzysztof Skolimowski, urodził się 2 września 1961 roku w Warszawie, żona Anna, dwoje dzieci.

Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach szkolnych i studenckich był także harcerzem instruktorem Hufca ZHP Warszawa - Mokotów im. Szarych Szeregów, początkowo w Szczepie 196 WDHiZ, a następnie - w 307 WDHiZ im. Obrońców Westerplatte.

W roku 1994 został radnym nowopowstałej Gminy Warszawa - Wilanów, a po roku został zastępcą burmistrza tej gminie.

W latach 1997 - 2001 pracował we władzach samorządowych w Wawrze (zastępca burmistrza), Wesołej (miejski dyrektor oświaty) i Pradze – Południe (zastępca dyrektora zarządu Dzielnicy). Przyczynił się wówczas do dynamicznego rozwoju Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Praga - Południe”.

W roku 2001 wrócił do pracy w administracji rządowej, najpierw w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, a następnie, po wygranym konkursie, został Dyrektorem Departamentu Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W 2011 r. został uhonorowany przez sekretarza Rady Ochrony Walk i Męczeństwa Andrzeja Kunerta medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. W tym samym roku w dowód szczególnego uznania za wybitny wkład w popularyzację historii walk o stolicę w II wojnie światowej otrzymał od Fundacji Warszawa Walczy medal "Za upamiętnienie walk o Warszawę 1939-1945".

Od 2006 r. pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Mokotów.

Hobby: piesze wędrówki, a także poznawanie nowych miejsc w Polsce i za granicą.

Zastępca Burmistrza Krzysztof Skolimowski przyjmuje mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania, w sekretariacie bądź telefonicznie, pod numerem telefonu (22) 443 64 09, w pokoju 120 przy ul. Rakowieckiej 25/27.

Nadzoruje pracę:

Współpracuje z:

Pdf
Drukuj
Powrót