Osiedle Sadyba

 

Powołane na mocy Uchwały Nr 742/LVII/97 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 4 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia Osiedla Sadyba, nadania mu statutu i określenia jego granic z późn. zm., działa na obszarze wyznaczonym przez ulice: Al. Witosa (strona parzysta), Czerniakowska (strona nieparzysta), Powsińska (strona nieparzysta), Św. Bonifacego (strona nieparzysta) i Sobieskiego (strona parzysta).

Organy Osiedla:

 1. Rada Osiedla jako organ uchwałodawczy
 2. Zarząd Osiedla, jako organ wykonawczy

Skład Rady Osiedla Sadyba jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy V kadencji, w latach 2015-2019:

 1. Szurmak Lucyna Danuta – Przewodnicząca Rady,
 2. Śmigielska Krystyna – Wiceprzewodnicząca Rady,
 3. Samp – Stanisławska Ewa – Sekretarz Rady,
 4. Bryłowski Marek Ryszard,
 5. Dmowska Anna Maria,
 6. Gajda Janusz Adam,
 7. Garbarczyk Jan,
 8. Jakubowski Stanisław Wojciech,
 9. Kałkusiński Wojciech,
 10. Romanowski Mariusz Mieczysław,
 11. Staręga Bernarda Wanda,
 12. Wilczur Jacek Edward.

Siedziba Jednostki znajduje się w Zespole Szkół Nr 59 przy ul. Sobieskiego 68, pomieszczenie nr 6. 

tel.: (22) 885 22 55

Zapraszamy Mieszkańców na dyżury Zarządu Osiedla Sadyba w każdą 1. środę miesiąca.

Dyżury odbywają się w siedzibie Rady Osiedla Sadyba w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, w Zespole Szkół Nr 59, 
ul. Sobieskiego 68, w sali Nr 6,
w godz. 1800 – 1900 .

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt