grafika
Kalendarium wydarzeń oświatowych
   
   
   

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

3.

Ferie zimowe

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty

15 – 17 kwietnia 2019 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20Harmonogram%20egzaminow%20w%202019%20r.%20E8%20EG%20EM.pdf

6.

Egzamin gimnazjalny

10 – 12 kwietnia 2019 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20Harmonogram%20egzaminow%20w%202019%20r.%20E8%20EG%20EM.pdf

7.

Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się

w semestrze jesiennym

9 – 11 stycznia 2019 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20Harmonogram%20egzaminow%20w%202019%20r.%20E8%20EG%20EM.pdf

8.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych
w szkołach ponadgimnazjalnych

26 kwietnia 2019 r. 

9.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

4 stycznia 2019 r.

10.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach
dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

25 stycznia 2019 r.

11.

Egzamin maturalny

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20Harmonogram%20egzaminow%20w%202019%20r.%20E8%20EG%20EM.pdf

12.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180809_Harmonogram_egzamin%c3%b3w_w_2019_r_EPKwZ.pdf

13.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

14.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

Pdf
Drukuj
Powrót