3 Mokotowski Konkurs Fotograficzny - rok 2006
 • Nagrodzone prace (dzieci)

  W tegorocznym konkursie górę wzięła jakość a nie ilość prac. Jest dużo dobrych i warto je oglądać. Dla uczestników konkurs miał jeszcze inną wartość: młodzi artyści znaleźli się w grupie. Mogą porównać swoje prace z pracami innych, mogą z nimi w ramach pewnych reguł rywalizować.

  Oglądamy ich dzieła szukając zarówno tego, co je łączy jak i odkrywając, co dla każdego z nich jest indywidualne. Sara Wojciechowska prezentuje nam esej na motywach pałacu w Królikarni i czyni to z rozmachem dojrzałego artysty. Tytuły "słup nieba" czy "szachownica w krainie czarów" to poetycki komentarz wzbogacający przekaz autorki. Prace utalentowanej jedenastolatki traktujemy jako obietnicę ponownego spotkania z jej fotografią.

  Samochody Michała Materowicza to dla niego i dla wielu innych pojazdy szczęścia. Zdjęcie poziome przy ciekawym świetle i właściwie skadrowane. Obok fotografia pionowa skupia się na detalu i jest potrzebna, mimo pustki w górnej części.

  Nagrodzona praca Joanny Tkaczuk to idylliczna scena w stylu lat dwudziestych XX wieku, a przecież wykonana przez młodą osobę ponad sto lat później. Plecak wskazuje, że to zdjęcie jest dzisiejsze, a cała reszta została wzięta z almanachu historii fotografii.

  W dziale portret aż kipi młodym dniem dzisiejszym. Michał Kargol wybrał się na plac zabaw i wrócił z tarczą i nagrodą. Uchwycił dzieci w ruchu. Pamiętając o budowaniu obrazu językiem geometrii lub dynamiki operował bliższym lub szerszym planem w świadomy sposób. Pamiętał o oszczędności w posługiwaniu się kolorem.

  Bliskie kadry w portretach Igora Zakrzewskiego wywodzą się z klipów muzycznych i reklamowych. Wpływ obrazu ruchomego i muzyki jest u młodzieży ewidentny. "Magiczny kwiat" jest inny, ale doskonale współgra z resztą portretów. Puszczajmy wodze fantazji - to sposób na uruchomienie wyobraźni.

  Dorocie Tomaszewskiej było łatwiej. W tego typu działaniach sportowo - ruchowych motywy prawie same wchodzą w obiektyw, prawie -bo reszta zależy od refleksu fotografa.

  Zestaw "Dorota" Martyny Surała zasłużył na wyróżnienie. Radzimy autorce spróbować głębszego spojrzenia psychologicznego.

 • Nagrodzone prace (dorośli)

  Obserwujemy ciekawe zjawisko: uczestnicy konkursu przemierzając wzdłuż i wszerz swoją dzielnicę nie oparli się ciśnieniu przeszłości. Optyka historii zdominowała najciekawszych obserwatorów przestrzeni miasta. Alicja Romanowska fotografią "Pamięć" dotknęła bezpośrednio tragicznych wydarzeń okresu komunistycznych represji pokazując miejsce upamiętniające polityczne zbrodnie okresu powojennego.

  Fotografia o przejrzystym przesłaniu i przemyślanej formie, monochromatyczną, choć nie czarno-biała. Kontrastowe światło podkreśla dramatyczność momentu z rozerwaną kratą. Siła przypomnienia.

  Mateusz Piekarski połączył przeszłość dzielnicy ze współczesnością. Fotografia pionowa pokazuje dom poznaczony śladami pocisków w czasie powstania. Takich miejsc pozostało już bardzo niewiele. A obok ściana ze znakami współczesności.

  Szerokokątna panorama przystanku przy ul. Puławskiej to krytyczne spojrzenie na estetykę tego rejonu. Obszary brzydoty rozciągają się w Warszawie daleko poza Mokotów. W inny nastrój wprowadza nas Szymon Drabczyk i choć skupia się na szczególe pozornie mało ważnym, to jednak jego obserwacja wzbogaca nasze widzenie Mokotowa.

  Wanna wybrana ze słabego technicznie cyklu znowu kieruje uwagę na czas przemijający. Dokumentacja starych i bezużytecznych przedmiotów ma bogatą tradycję w fotografii XX wieku. Przypomina nam słyną wannę Josepha Beuysa. Portret, jako konkurencja otwarta jest sprawą trudniejszą niż miasto.

  Ciekawa jest próba pokazania dnia pracy jednej osoby - gospodarza domu, autorstwa Pawła Goliasza. Człowiek osadzony w swoim środowisku zawsze budzi naszą uwagę, czy wręcz sympatię. Autor zremisował z Grzegorzem Wadowskim, który zaryzykował spojrzenie na twarz portretowanej osoby z punktu widzenia rzadko wybieranego przez amatorów.

  Podobnie postąpiła Monika Krähmer, decydując się na kadrowanie portretu dwóch osób. Dyskutować tu można o sprawie zamkniętych oczu, które w tym wypadku zamykają nam dostęp do duszy portretowanej osoby, a jednocześnie wprowadzają element pewnej tajemniczości.

  Dorota Rodziewicz fotografuje dzieci w sposób szczery i bezpretensjonalny. Chciało by się obejrzeć więcej jej zdjęć. Agata Materowicz ustawiła swojego modela w towarzystwie popiersi znanych osób. Tego rodzaju rzeźba zeszła dzisiaj do lamusa historii, krążąc po parkach i magazynach muzeów.

  Tadeusz Rolke

  Z protokołu posiedzenia Jury oceniającego prace nadesłane na III Mokotowski Konkurs Fotograficzny dla młodzieży do 20 roku życia, organizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa i Służewski Dom Kultury

  Jury w składzie:

  • Leonard Karpiłowski - Fotoklub RP - przewodniczący
  • Krystyna Małgorzata Dołowska -Fotoklub RP
  • Wanda Hansen - ZPAP
  • Tadeusz Rolke - ZPAF
  W dniu 12.10.2006 roku dokonało oceny prac nadesłanych na konkurs. Spośród 103 prac 17 autorów, w tym w kategorii „Mój Mokotów” 42 prace, a w kategorii „Moi znajomi i nieznajomi Mokotowianie” 61 prac, przyznało nagrody:

  W kategorii „Mój Mokotów”:

  • I nagroda - Sara Wojciechowska za zestaw prac

  • II nagrody - nie przyznano

  • III nagroda - Joanna Tkaczuk za pracę pt. „Czarowanie”

  • III nagroda - Michał Materowicz za zestaw prac pt. „Samochód szczęścia”

  • Wyróżnienie - Karolina Włodyga za pracę pt. „Metro na Mokotów”
  W kategorii „Moi znajomi i nieznajomi Mokotowianie”

  • I nagroda - Michał Kargol za zestaw prac

  • II nagroda - Igor Zakrzewski za zestaw prac

  • III nagroda - nie przyznano

  • Wyróżnienie - Dorota Tomaszewska za zestaw prac pt. „Dzieci Mokotowa”

  • Wyróżnienie - Martyna Surała za zestaw prac pt. „Dorota’’
  Jury stwierdziło celowość kontynuowania konkursu w dwóch grupach wiekowych. W kategorii do 20 lat na uwagę zasługują autorzy pierwszych nagród, których prace mogły znaleźć uznanie w wyższej kategorii wiekowej. Inni młodzi autorzy wykazali wiele ciekawych spostrzeżeń, notując fotograficzną kamerą radości i kłopoty swoich rówieśników.

  Komisarz Konkursu Wanda Hansen


  Z protokołu posiedzenia Jury oceniającego prace nadesłane na III Mokotowski Konkurs Fotograficzny dla dorosłych, organizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa i Służewski Dom Kultury

  Jury w składzie:

  • Leonard Karpiłowski - Fotoklub RP - przewodniczący
  • Krystyna Małgorzata Dołowska - Fotoklub RP
  • Wanda Hansen - ZPAP
  • Tadeusz Rolke - ZPAF
  Dokonało oceny prac nadesłanych na konkurs. Wpłynęło 168 prac 29 autorów, w kategorii „Mokotowskie pejzaże” 85 prac, a w kategorii „Portrety Mokotowian” 83 prace.

  W kategorii „Mokotowskie pejzaże” Jury przyznało:

  • I nagroda - Alicja Romanowska za pracę pt. „Pamięci...”

  • II nagroda - Szymon Drabczyk za pracę pt. „Mokotów - Sielce. Szkic pejzażowy”

  • III nagroda - Mateusz Piekarski za zestaw prac

  • Wyróżnienie - Joanna Borowska za prace pt. „Na działce przy Jeziorku Czerniakowskim”

  • Wyróżnienie Dyrektora Służewskiego Domu Kultury - Jerzy Wosik za pracę pt. „Kostropatyk”
  W kategorii „Portrety Mokotowian” Jury przyznano trzy równorzędne II nagrody:

  • II nagroda - Monika Krähmer za pracę pt. „Tata”

  • II nagroda - Paweł Goliasz za zestaw prac pt. „Pan Waldek. Dzień z życia naszego dozorcy”

  • II nagroda - Grzegorz Vado Wadowski za pracę pt. „bez tytułu”

  • Wyróżnienie - Agata Materowicz - za pracę pt. „W dobrym towarzystwie”

  • Wyróżnienie - Dorota Rodziewicz - za zestaw prac pt. „Dzieci Mokotowa”
  (nie przyznano I i III nagrody)

  Jury stwierdza, że prace nadesłane na tegoroczny konkurs reprezentowały znacznie wyższy i bardziej wyrównany poziom niż w latach ubiegłych, czego dowodem jest przyznanie trzech równorzędnych nagród w kategorii „Portrety Mokotowian”. Formuła dwóch osobnych kategorii pozwoliła autorom na pełniejszą wypowiedź twórczą i stworzenie wystawy fotograficznej przedstawiającej w atrakcyjnej formie dzień dzisiejszy i przeszłość Mokotowa.

  Komisarz Konkursu Wanda Hansen


  Sponsorzy:

  www.smsnd.pl
  www.profilab.pl
  www.kodakexpress-profilab.pl

  Patronat:

  www.poludnie.com.pl
  warszawa.miastodzieci.pl
  www.um.warszawa.pl

  galeria zdjęć

Pdf
Drukuj
Powrót