2 Mokotowski Konkurs Fotograficzny - rok 2005
II Mokotowski Konkurs Fotograficzny wpisuje się w kulturalny pejzaż dzielnicy. Tegoroczna edycja pozwala na niewielkie porównania z rokiem minionym. Tym razem, w przeciwieństwie do poprzedniego, dominowały zdjęcia z człowiekiem w tytule i w obrazie.

Za najciekawsze zjawisko należy uznać fotograficzną wyprawę trzech młodych chłopców, którzy za miejsce swoich fotograficznych dociekań o sobie samych wybrali otoczenie magistrali ciepłowniczej przecinającej industrialnym akcentem piękną Dolinkę Służewiecką.

Plonem ich wyprawy są zdjęcia pełne świeżości i autentyzmu. Jury doceniło ich spontaniczność wyróżniając Adama Łęskigo, Maćka Mielnickiego i Michała Kargola III nagrodą. Zbyszek Carewicz, podwójnym portretem pod tytułem „Gracze”, ukazał socjologiczne wartości fotografii przedstawiając trochę już niedzisiejszy świat wyścigów konnych.

Pełna swoistego klimatu praca, wykonana w klasycznej technice czystego bromu uhonorowana została II nagrodą. Całkowicie inny świat przedstawił laureat głównej nagrody w dziale portretu - Radek Górski w 2-zdjęciowym zestawie „Codzienna podróż”. Codzienne trudy, z powodzeniem mogą być tematem dla fotograficznych obserwacji.

Nowością w tym konkursie była nagroda specjalna za „Portret Artysty”. Ustalając to wyróżnienie organizatorzy pragnęli zwrócić uwagę, jak ważną rolę w naszym życiu codziennym spełniają ludzie sztuki, często będący naszymi sąsiadami lub mieszkańcami tego samego bloku.

Trafnie i sugestywnie opisała to obiektywem Katarzyna Kasjanowicz w zestawie „ Strażnik pamięci”, przedstawiającym płk Eugeniusza Ajewskiego, z wielką pieczołowitością przechowującego dokumenty z Powstania Warszawskiego.

Dział „Historia i współczesność Mokotowa” nie zaimponował ilością nadesłanych prac, ale ich poziom całkowicie skompensował liczebne niedostatki. Zdobywca I nagrody - Dariusz Staszyszyn obok nagrodzonego „Światła przyszłości” przedstawił w ciekawy, plastyczny sposób inne miejsca Mokotowa.

Podobnie Grzegorz Gajewski (II nagroda za trzy zdjęciowy zestaw barwny) i Wojciech Andziak (III nagroda za czarno-biały cykl „Czas przeszły”. Sławomir Tararuj wykorzystał fotograficzny dokument z przeszłości („Mokotowianka z warszawianką”) ze współcześnie wykonanym zdjęciem („Stare garaże ślimakowe”) przedstawiając upływ czasu.

Myślę, że zdjęcia nadesłane na „II Mokotowski Konkurs Fotografii” prezentują się korzystniej niż prace ubiegłoroczne i pozwoliły jurorom na stworzenie interesującej wystawy. Portret, człowiek stanowią główny temat prac.

Mam nadzieję, że impreza ta będzie ważnym wydarzeniem i przyczyni się do silniejszej integracji mieszkańców tej części Warszawy.

Leonard Karpiłowski

Z protokołu posiedzenia Jury oceniającego prace nadesłane na II Mokotowski Konkurs Fotograficzny

Jury w składzie:

 • Małgorzata Dołowska - Fotoklub RP
 • Wanda Hansen - ZPAP
 • Andrzej Wiśliński - SDRP
 • Leonard Karpiłowski - AFRP
W dniu 12.10.2005 roku po wnikliwym rozpatrzeniu 242 nadesłanych prac 40 uczestników przyznało następujące nagrody:

W dziale „Portret”:

 • I nagroda:

  • Radosław Górski za 2-zdjęciowy zestaw „Codzienna podróż”
 • II nagroda:

  • Zbyszek Carewicz za pracę „Gracze”
 • Cztery równorzędne III nagrody:

  • Natalia Kotwicka za pracę bez tytułu
  • Adam Łęski za pracę bez tytułu
  • Maciek Mielnicki za zestaw 2 bez tytułu
  • Michał Kargol za pracę bez tytułu
 • Wyróżnienie za niekonwencjonalne spojrzenie na portret

  • Basia Mazurkiewicz za zestaw 2 prac

W dziale „Historia i współczesność Mokotowa”:

 • I nagroda:

  • Dariusz Staszyszyn za 2 prace „Światła przyszłości”, „Światła przeszłości”
 • II nagroda:

  • Grzegorz Gajewski za zestaw 3 prac bez tytułu
 • III nagroda:

  • Wojciech Andziak za cykl „Czas przeszły”
 • Wyróżnienia:

  • Sławomir Tararuj za 2-zdjęciowy zestaw przedstawiający upływ czasu pt.: „Mokotowianka z warszawianką”, „Stare garaże ślimakowe”
  • Joanna Borowska „Kościół św. Katarzyny”

Nagrodę specjalną za „Portret Artysty”:

 • Katarzyna Kasjanowicz za zestaw „Strażnik pamięci” przedstawiający płk Eugeniusza Ajewskiego, z wielką pieczołowitością przechowującego dokumenty z Powstania Warszawskiego
Komisarz Konkursu Wanda Hansen
 
 
 
 
Pdf
Drukuj
Powrót