grafika
Rekrutacja 2019/2020

REKRUTACJA 2019/2020

Informacje nt. rekrutacji znajdują się na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

1. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 rozpoczęła się 20 lutego br.

2. Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych

Rekrutacja/zapisy do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 rozpoczęły się 20 lutego br.

3. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

Harmonogram rekrutacji dla kandydatów do oddziałów publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z Uchwałą nr VI/74/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę  - w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych dotychczasowych trzyletnich i czteroletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich i pięcioletnich techników  oraz branżowych szkół I stopnia  prowadzonych przez m.st. Warszawę wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej liczby szkół – w elektronicznym systemie wspomagania rekrutacji będzie można wybrać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę.  

Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/21374_plan-naboru-20192020

Harmonogramy działań w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Pdf
Drukuj
Powrót