grafika
Informacje o funduszach

Informacje o funduszach

Wraz z końcem 2015 r. kończy się w Polsce wydatkowanie środków pochodzących z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-13. Efekty wykorzystania tych środków widać na każdym kroku. Dzięki wsparciu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Miasto Stołeczne Warszawa otrzymało pieniądze na realizację ponad 190 projektów o wartości przeszło 315 mln zł.

W chwili obecnej rozpoczęliśmy wykorzystywanie kolejnej transzy Funduszy Europejskich, dzięki której do dyspozycji Polski jest ponad pół biliona złotych. Do 2020 roku tylko w ramach polityki spójności Polska otrzyma wsparcie w kwocie 349 miliardów złotych. To największa suma pieniędzy na rozwój, jaką kiedykolwiek Polska miała do dyspozycji!

Wdrażanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 odbywać się będzie poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz
16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

 Środki unijne w programach krajowych to:

  • Program Infrastruktura i Środowisko - 27,4 mld euro
  • Program Inteligentny Rozwój - 8,6 mld euro
  • Program Wiedza Edukacja Rozwój - 4,7 mld euro
  • Program Polska Cyfrowa - 2,2 mld euro
  • Program Polska Wschodnia - 2 mld euro
  • Program Pomoc Techniczna - 0,7 mld euro
Pdf
Drukuj
Powrót