ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
grafika
Warsztaty twórcze z autorkami książki "Toro"
Opublikowano: 14.04.2021

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI (ul. Tyniecka 40a) realizuje w najbliższą sobotę 17 kwietnia warsztaty twórcze z autorkami książki "Toro": Niką Jaworowską-Duchlińską i Karoliną Grabarczyk. 

Książka "Toro" to art book, to książka artystyczna o eksperymentalnej formie wyrazu. Karolina Grabarczyk i Nika Jaworowska-Duchlińska, połączyły swoje literacko-ilustratorskie siły by opowiedzieć historię bardzo… ludzką. O poszukiwaniu własnej tożsamości, alienacji i tolerancji. Strona projektu www.czarnykapturek.pl/toro-artbook (link otwiera się w nowym oknie).

Warsztaty odbędą się 17 kwietnia (sobota), o godz. 10.30 na platformie Zoom, do której dostęp uczestnicy otrzymają po zapisaniu się przez stronę www.mbddim.pl (link otwiera się w nowym oknie).

O autorkach:

Nika Jawo­row­ska-Duchliń­ska (ilustracje)

Absol­wentka Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Pozna­niu i Kra­ko­wie oraz Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Zapro­jek­to­wała sce­no­gra­fie i kostiumy do ponad 20 przed­sta­wień teatral­nych w War­sza­wie, Wro­cła­wiu, Pozna­niu, Kra­ko­wie, Łodzi i Toru­niu.

Karo­lina Gra­bar­czyk (tekst)

Absol­wentka Poli­tech­niki Wro­cław­skiej i Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Archi­tekt, pisarka, autorka ksią­żek dla dzieci i doro­słych. Wspó­łau­torka bloga arty­stycz­nego 2WILKI i zwią­za­nych z nim warsz­ta­tów lite­racko-pla­stycz­nych „O wil­kach mowa, a wilki tutaj”.

Do zajęć potrzebne będą:

  • tektura (kartony/nie muszą być złożone, mogą być płaskie fragmenty / im większe tym lepiej),
  • nożyczki,
  • pędzle,
  • woda do farb,
  • farby temperowe lub plakatowe lub akrylowe (przede wszystkim: biała, czarna oraz wg uznania inne),
  • sznurek lub włóczka lub rafia.

Wydarzenie finansowane jest ze środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego 2021 w ramach projektu "Biblioteka z ogrodem zamiast betonu, otwarta w weekendy, rozkWita na Tynieckiej - bezpłatne koncerty, filmy, nowości wydawnicze, warsztaty, kawa, hamaki i źródełko wśród kwiatów”.

PDF
Drukuj
Powrót
kontakt