grafika
Oświata

 

Edukacja w dzielnicy Mokotów - Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy - tutaj możesz dowiedzieć się wszystkiego na temat rekrutacji

Na terenie dzielnicy działa szereg publicznych jednostek oświatowych, w tym:

Szkoły wyposażone są w pracownie komputerowe, niezbędne pomoce dydaktyczne i audiowizualne. Poprzez wprowadzanie do szkół szerokiej gamy różnych programów edukacyjnych jak i zajęć sportowych, kulturalnych i ogólnorozwojowych uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności, a ci z nich, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce nagradzani są m.in. stypendiami.

Na Mokotowie działa też wiele niepublicznych placówek oświatowych na szczeblach: przedszkolnym, podstawowym, licealnym, policealnym i wyższym.

Pdf
Drukuj
Powrót
Strony w dziale