Geodezja i Kataster

Numery telefonów do obsługi bezpośredniej w Biurze Geodezji i Katastru

kliknij - Biuro Geodezji i Katastru - telefony bezpośrednie


Stanowisko obsługi bezpośredniej w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Mokotów
- tel. 22 443 65 22/23

Przyjmowanie wniosków o:

  1. udzielenie informacji o gruntach, budynkach i lokalach zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków,
  2. wydanie wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
  3. oznaczenie numerami porządkowymi nieruchomości,
  4. Przyjmowanie zgłoszeń zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

kliknij - Karty informacyjne do poszczególnych spraw - link do strony e-WOM

 

Pdf
Drukuj
Powrót