e-Urząd

Obowiązki ewidencyjne  w  zakresie działalności gospodarczej prowadzone są przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.  Zadania zlecone przez Ministerstwo Rozwoju wykonywane są przez pracowników Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Mokotów.

CEIDG przedsiębiorcy mogą załatwić sprawy dotyczące ich firmy bez względu na miejsce zamieszkania.

Przedsiębiorca składa jeden wniosek (formularz CEIDG-1) o wpis do CEIDG, który jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym (NIP), zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany (ZUS/KRUS).

Strona Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (WDG)


Szanowni Przedsiębiorcy,

zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLIV/1369/2021 z 18 lutego 2021 roku przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż alkoholu w placówkach gastronomicznych zwolnieni zostali z opłaty II raty za zezwolenia alkoholowe, płatnej do 31 maja 2021 r.

W związku z powyższym,  prosimy nie dokonywać  żadnych wpłat z tego tytułu.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 44 36 390 lub (22) 44 36 392.

Jednocześnie, przypominamy, że termin opłaty III raty upływa 30 września 2021 r.

W przypadku zmian w tym zakresie informacje będziemy umieszczać na stronie internetowej.

Zachęcamy do śledzenia aktualności. O zmianach dotyczących płatności będziemy informować na bieżąco.

Pdf
Drukuj
Powrót