Skargi i wnioski


W jaki sposób można złożyć skargę i wniosek:

 1. pisemnie – w Wydziale Obsługi Mieszkańców lub listownie.

  Pisemna skarga składana do Urzędu powinna zawierać:

  • Imię, nazwisko oraz adres do korespondencji (adres korespondencyjny  nie może być adresem skrzynki pocztowej oraz maila)
  • opis zdarzenia, z którego jednoznacznie wynika na „co”/ na „kogo” składamy skargę lub wniosek w sprawie ulepszenia organizacji /usprawnienia pracy.
 2. Ustnie do protokołu.

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIELNICY MOKOTÓW

 • Burmistrz Rafał Miastowski przyjmuje mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie bądź telefonicznie, pod numerem telefonu (22) 443 64 02 lub (22) 443 64 03, w pok. 103 przy ul. Rakowieckiej 25/27.

 • Zastępca Burmistrza Anna Lasocka przyjmuje mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania, w sekretariacie bądź telefonicznie, pod numerem telefonu (22) 443 64 05, w pokoju 109 przy ul. Rakowieckiej 25/27.
 • Zastępca Burmistrza Jan Ozimek przyjmuje mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania, pod numerem telefonu (22) 443 64 07, w dniach pracy urzędu, w godzinach od 8:00 do 16:00, w pok. 109 przy ul. Rakowieckiej 25/27.
 • Zastępca Burmistrza Marek Rojszyk przyjmuje mieszkańców, po wcześniejszym umówieniu spotkania, pod numerem telefonu (22) 443 64 11, w pok. 120 przy ul. Rakowieckiej 25/27.

 • Zastępca Burmistrza Krzysztof Skolimowski przyjmuje mieszkańców po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie bądź telefonicznie pod numerem telefonu (22) 443 64 09, w pok. 120 przy ul. Rakowieckiej 25/27.
Pdf
Drukuj
Powrót