Gospodarowanie odpadami w stolicy

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (WOŚ) tel. 22 443 63 60

Wydział Obsługi Mieszkańców - stanowisko obsługi bezpośredniej

tel. 22 443 65 01

Szczegółowe informacje - Stolica czystości

Akty prawne:

  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 j.t.)
  • Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy (nr LXI/1631/2018 z dnia 08-02-2018 r. z późn. zm.)
Pdf
Drukuj
Powrót